woensdag, 25 augustus 2021 Voorbij

Thuis in activiteiten met Maite Mallentjer


Hoe zorgen we er voor dat niemand uit te boot valt qua activiteiten? En hoe stemmen we onze activiteiten af op basis van wat bewoners drijft?


Details

Maite Mallentjer stelt een nieuwe aanpak voor om activiteiten te evalueren. Een aanpak gebaseerd op haar boek ‘Sense of home’, waarin we concrete handvatten krijgen om bewoners zich thuis te helpen voelen in het woonzorgcentrum.

Opname van de sessie

Geen video missen? Abonneer je op ons Youtube kanaal.

Maite Mallentjer
Gast
Maite Mallentjer
Sense of Home

Maite Mallentjer is lector levenslooppsychologie en ouderen in de samenleving. Zij wil bijdragen aan een warme maatschappij met grote intergenerationele solidariteit. Binnen het sense of home project ontwikkelde ze een theoretisch model vanuit de analyse van diepteinterviews bij ouderen in het woonzorgcentrum, uitgeschreven in een handboek en website. Daarmee wil ze woonzorgcentra graag ondersteunen om hun woonleefklimaat en daarmee de kwaliteit van leven van de bewoners te versterken.Alle Hartverwarmers meetups