Workshop

Evalueer kernmomenten relatiegerichte zorg

De ervaring die bewoners hebben wordt sterk bepaald tijdens een aantal overlegmomenten met het team en de bewoners. Deze werkbladen helpen je om vijf van die momenten te evalueren en meer bewonersgericht te maken. Gebruik het als leidraad voor intervisies waarin jullie het proces rond relatiegerichte zorg verbeteren.


Duur: 45 min per intervisie Deelnemers: Veranderteam wonen en leven
Materiaal: Werkbladen

Waar dient het voor?

Word als team beter in relatiegerichte zorg voor de bewoners. Laat je gidsen door deze intervisiewerkbladen om stap voor stap jullie huidige aanpak te evalueren en verbeteren.

Met werkbladen bouwen jullie verder op jullie gewoontes. Ze helpen jullie om in groep te bespreken hoe jullie op cruciale contactmomenten nu al relatiegericht werken. Er zijn werkbladen voor vijf contactmomenten die jullie leefteam onder de loupe kan nemen.

Dit geeft jullie een leidraad om in vijf intervisies jullie huidige aanpak te bekijken en verbeteringspunten te ontdekken en uit te testen. Jullie starten telkens bij wat er al goed gaat, welke gewoontes tot deze aanpak leidden, naar mogelijke obstakels en naar jullie twijfels bij verandering. Vervolgens kunnen jullie daarop verder bouwen om relatiegerichte zorg nog meer deel te laten uitmaken van jullie huidige werking.


Stappen

Download de pdf

13 A4 werkbladen

cloud_download Download